LukoCraft

Pravidla a podmínky

Souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi pravidly pro webové stránky a jakýmikoli zákony, které se mohou vztahovat na tuto webovou stránku a vaši účast.
Administrace webových stránek má právo kdykoli zrušit váš účet, smazat veškerý obsah, který jste zveřejnili, a vaše IP adresa a veškerá data, která zadáte na web, jsou zaznamenána, aby pomohla zaměstnancům stránek s jejich moderátorskými povinnostmi.
Administrace webu má právo kdykoli bez varování změnit tyto podmínky a pravidla webu. I když můžete být informováni o jakýchkoli změnách, je vaší odpovědností tyto podmínky a pravidla kdykoli zkontrolovat.
By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.